மீன் ஃபிரைடு ரைஸ் / நெல்லிக்காய் பிரட்டி செய்யும் முறை SUBSCRIBE US | http://bit.ly/1KcnRTs Click…